Saneren verspreid liggende glastuinbouw

Midden-Delfland, grenzend aan het Westland, kent van oudsher veel glastuinbouw. Een aantal verouderde kassen staan verspreid in het gebied en verstoren de openheid van het cultuurhistorisch weidelandschap. Ze veroorzaken ook lichthinder. Met IODS financiering worden oude, verspreid liggende kassen opgekocht en gesaneerd. Vrijgekomen gronden worden weer groen ingericht met als motto ‘gras voor glas’.  Er is inmiddels bijna 18ha aan gesaneerde kassen heringericht. In 2013 zijn opnieuw drie bedrijven aangekocht die de komende jaren worden gesaneerd.

Gemeente Midden-Delfland is verantwoordelijk voor het project Saneren verspreid liggende glastuinbouw. 

 

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017