Versterken weidevogelstand

Op dinsdag 17 juni 2014 hebben vijf partijen een pact ondertekend om de weidevogelstand in en rond Midden-Delfland te verbeteren. Het pact is tot stand gekomen op initiatief van provincie Zuid-Holland, in samenwerking met gemeente Midden-Delfland en natuurlijk de pactpartijen zelf: Natuurmonumenten, KNNV afdeling Delfland, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, LTO Noord afdeling Delflands Groen en de Weidevogelwacht Midden-Delfland.

De weidevogelstand staat onder druk, ook in Midden-Delfland en omstreken. Om het tij te keren gaan de pactondertekenaars intensief samenwerken. Ze onderzoeken hoe de weidevogelstand er precies voor staat, ze monitoren dit en ze spreken af welke maatregelen nodig zijn om de weidevogelstand duurzaam te versterken. Het gaat dan vooral om het delen van kennis en ervaring en het aanpassen van inrichting en beheer.

Rapporten

Presentaties symposium

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017