Plannen, rapporten & verslagen

Het IODS programma vereist grondige voorbereiding en afstemming. Er zijn uiteenlopende plannen, rapporten en verslagen. Op deze pagina staan de belangrijkste.

‘Kansen benutten, impasses doorbreken’

Om de impasse rondom de A4 Delft-Schiedam te doorbreken, is in 2001 rapport het rapport ‘Kansen benutten, impasses doorbreken’ (Plan Norder) opgesteld. Het rapport geeft een visie op de toekomst van het gebied met daarbij een beeld van een ingepaste snelweg in combinatie met een kwaliteitsprogramma voor de ontwikkeling van Midden-Delfland. Het rapport legde de basis voor IODS en het IODS-Convenant.

Download 'Kansen benutten, impasses doorbreken'

IODS Convenant

In 23 juni 2006 is het IODS-Convenant ondertekend. Een belangrijke stap voorwaarts, want met dit convenant is overeenstemming bereikt over de inpassing van de A4 en bijbehorende kwaliteitsprogramma. De mooie ideeen van IODS worden voorzien van een financiele ondergrond. In de publieksversie wordt de inhoud en betekenis van het convenant uitgelegd, in woord en beeld. 

Download Publieksversie convenant.
Download gehele Convenant.

Randstad Urgent

Op 29 oktober 2007 zijn de contracten ondertekend voor Randstad Urgent. Nummer 1 op deze prioriteitenlijst is de A4 Delft-Schiedam. Voor de A4 is het contract ondertekend door minister Eurlings en gedeputeerde Van Engelshoven-Huls.

Download Randstad Urgent, contract A4 Delft-Schiedam.

Bestuurlijke Overeenkomst IODS

Gelijk met tracébesluit A4 Delft-Schiedam hebben de bestuurlijke partijen binnen IODS op 2 september 2010 aanvullende afspraken over IODS vastgelegd in de Bestuurlijke Overeenkomst IODS.

Download Bestuurlijke Overeenkomst.

Verslagen

Gelijk met de start van de realisatie van de A4 Delft-Schiedam is ook de uitvoering van de andere kwaliteitsprojecten van start gegaan. In de Uitvoeringsagenda IODS 2010 is deze uitvoering weergegeven. Tot aan de afronding van IODS eind 2015 wordt op gezette tijden voorzien in voortgangsrapportages. 

Voortgangsrapportage IODS, december 2015

Voortgangsrapportage IODS, januari 2015

Informatiekrant IODS, oktober 2010

Uitvoeringsagenda IODS, april 2010

Verslagen Adviescommissie IODS

Adviescommissie IODS 26 januari 2015

Adviescommissie IODS 7 juni 2013

Voorstel voor een pakket maatregelen juni 2011

Adviescommissie 7 maart 2011

Adviescommissie 2 september 2010

Adviescommissie IODS 8 juli 2009

Adviescommissie IODS 19 juni 2009

Adviescommissie IODS 18 maart 2009

Adviescommissie IODS 11 december 2008

Adviescommissie 23 april 2008

Presentatie TN/MER proces en onderzoek 23 april 2008

Presentatie Kwaliteitsprojecten IODS 23 april 2008

Adviescommissie 16 januari 2008

Adviescommissie 4 september 2007

Adviescommissie 11 juli 2007

Adviescommissie 23 juni 2006

Adviescommissie 14 november 2005

Adviescommissie 29 juni 2005

Adviescommissie 18 april 2005

Adviescommissie 27 oktober 2004 

Adviescommissie 24 juni 2004

Adviescommissie 4 februari 2004

Adviescommissie 4 december 2003

Adviescommissie 22 mei 2003

Adviescommissie 23 april 2003

Adviescommissie 20 februari 2003

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017