Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

wo 24 mei 2017

Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering voor de inzet van de beheerders bood gedeputeerde Floor Vermeulen tijdens dit ontbijt een ‘strippenkaart’ aan.

Elke beheerder kan voor een bedrag van €2500 aan extra maatregelen uitvoeren, speciaal voor de weidevogels en de beleving daarvan. Dit kan een picknickbankje zijn, maar ook speciale maatregelen om zeldzame vogels zoals de patrijs te behouden voor Midden-Delfland.

100 ha voor weidevogels

De 100 ha extra natuur is speciaal bedoeld voor weidevogels. De provincie heeft hiertoe afspraken gemaakt met Natuurmonumenten en 5 agrariërs in de vorm van het beschikbaar stellen van grond en van financiële middelen. Het is voor het eerst dat agrariërs in Midden-Delfland op deze wijze eigen natuurgebieden gaan beheren. De gronden zullen de komende periode verder worden ingericht en beheerd als weidevogelgebied. Sommige gronden zijn al deels ingericht, bijvoorbeeld door het verhogen van het waterpeil of het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Het succes hiervan bleek dit voorjaar al uit de aanwezigheid van grutto’s, tureluurs, graspiepers en slobeenden, daar waar deze voorheen niet zaten.

IODS

De 100 ha natuur maakt deel uit van het programma Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS). In IODS hebben overheden en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt over een integraal pakket aan maatregelen, waaronder de aanleg van de A4. Zo ondersteunt de provincie het Weidevogelpact Midden-Delfland, dat zorgt voor extra weidevogelgebied en voor een goed weidevogelklimaat. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de ecopassages, die kleine diersoorten veilig de A4, de A13 en de Schie laten passeren. Deze zijn naar verwachting eind 2018 gerealiseerd. Daarmee is dan het Groenblauwe Lint tussen de Vlaardingse Vlietlanden en de Ackerdijkse Plassen geheel afgerond.

In de media:
Omroep West

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017