IODS: zes kwaliteitsprojecten

IODS bestaat uit zes projecten, waarbij een of meerdere samenwerkende overheden eindeverantwoordelijk is: 

 1. Groenblauw Lint

Realisatie 100 hectare nieuwe natuur, agrarisch natuurbeheer (weidevogelpact), ecopassages en maatregelen voor versterking weidevogelnatuur.

Projectverantwoordelijk: provincie Zuid-Holland i.s.m Rijkswaterstaat en gemeente Midden-Delfland

 2. Saneren verspreid liggende glastuinbouw

Oude kassencomplexen worden verwijderd, weidelandschap komt terug.

Projectverantwoordelijk: gemeente Midden-Delfland

 3. Recreatieve routestructuur

Aanleg en verbinden recreatieve routes voor fietsers, skaters, kanoërs. Aanleg mountainbikeparcours.

Projectverantwoordelijk: Recreatieschap Midden-Delfland

 4. Groen Ondernemen

Trainingen en andere maatregelen om duurzame melkveehouderij te stimuleren.

Projectverantwoordelijk: gemeente Midden-Delfland

 5. A4 Delft-Schiedam

Realisatie ontbrekende schakel A4 tussen bij Delft en Schiedam.

Projectverantwoordelijk: Rijkswaterstaat

 6. Stedelijke inpassing tussen Schiedam en Vlaardingen

Ontwikkeling tunneldak, trampassage, fietspaden

Projectverantwoordelijk: Rijkswaterstaat i.s.m. gemeente Schiedam 

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017