Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam

De Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS) is een gebiedsgericht programma waarmee gelijk met de aanleg van de A4 Delft - Schiedam ook wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van Midden-Delfland en het stedelijk gebied tussen Schiedam en Vlaardingen. Naast extra natuur komen er tal van recreatieve voorzieningen, worden verspreid liggende kassen gesaneerd en krijgt de melkveehouderij impulsen voor een duurzame, economisch gezonde bedrijfvoering. IODS is een samenwerkingsverband tussen Rijk, provincie Zuid-Holland, lokale overheden en verschillende maatschappelijke organisaties.

Nieuws

 • Realisatie grootste natuurbrug van Nederland

  Nu alleen nog maar een flinke plaat beton. Maar straks ligt er boven de nieuwe A4 tussen Delft en Schiedam een grote natuurbrug.

  Lees meer >
  ma 7 apr 2014
 • Glas maakt plaats voor gras

  Op vrijdag 7 maart 2014 markeerden gedeputeerde Rik Janssen van de provincie Zuid-Holland en wethouder Horlings van Midden-Delfland de gestage voortgang van het saneren van verspreid liggende glastuinbouwkassen in Midden-Delfland.

  Lees meer >
  ma 7 apr 2014
 • Jaarbericht Kringloopboeren gepubliceerd

  Eind januari 2014 is het Jaarbericht Kringloopboeren Midden-Delfland gepubliceerd. Het stimuleren van duurzaam agarisch ondernemen wordt financieel ondersteund vanuit IODS.

  Lees meer >
  ma 7 apr 2014
 • Stimuleringsregeling zonne-energie verlengd

  De subsidieregeling zonne-energie voor boerenbedrijven in Midden-Delfland is wegens succes verlengd tot 1 juli 2014.

  Lees meer >
  ma 7 apr 2014

Agenda