Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam

De Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS) is een gebiedsgericht programma waarmee gelijk met de aanleg van de A4 Delft - Schiedam ook wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van Midden-Delfland en het stedelijk gebied tussen Schiedam en Vlaardingen. Naast extra natuur komen er tal van recreatieve voorzieningen, worden verspreid liggende kassen gesaneerd en krijgt de melkveehouderij impulsen voor een duurzame, economisch gezonde bedrijfvoering. IODS is een samenwerkingsverband tussen Rijk, provincie Zuid-Holland, lokale overheden en verschillende maatschappelijke organisaties.

Nieuws

 • Tentoonstelling ontwerp ecologische verbinding in Midden-Delfland

  Provincie Zuid-Holland investeert in de ecologische kwaliteit van recreatiegebieden in Midden-Delfland. Het natuurgebied “De Vlaardingse Vlietlanden” wordt verbonden met “De Ackerdijckse Plassen” en deze ecologische verbinding loopt door de...Lees meer >
  ma 6 mrt 2017
 • Agrariërs in de waterberging Woudse polder zetten zich in voor de weidevogels

  Het Weidevogelpact Midden-Delfland is blij met de nieuwe pachtcontracten die agrariërs in de Woudse polder en het Hoogheemraadschap van Delfland vorige week hebben ondertekend. In het contract staat hoe de agrariërs bij het bewerken van de...Lees meer >
  di 14 feb 2017
 • Herstelwerkzaamheden asfaltverharding van de Delftweg

  Afgelopen dinsdagavond 15 november zijn er herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de asfaltverharding van de Delftweg. Gevolg van deze werkzaamheden waren dat er geen verkeer mogelijk was vanuit Rotterdam over de Delftweg richting Schipluiden en vanaf...Lees meer >
  vr 18 nov 2016
 • Opening fietsverbinding en Symbiobrug, recreatief groen in Delft beter bereikbaar

  Op 17 november openden provincie Zuid-Holland, Recreatieschap Midden-Delfland, gemeente Delft en TU Delft een nieuwe fietsverbinding en een bijzondere brug in Delft: de Symbiobrug. Gedeputeerde Floor Vermeulen (provincie Zuid-Holland) en bestuurder...Lees meer >
  vr 18 nov 2016

Agenda