Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam

De Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS) is een gebiedsgericht programma waarmee gelijk met de aanleg van de A4 Delft - Schiedam ook wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van Midden-Delfland en het stedelijk gebied tussen Schiedam en Vlaardingen. Naast extra natuur komen er tal van recreatieve voorzieningen, worden verspreid liggende kassen gesaneerd en krijgt de melkveehouderij impulsen voor een duurzame, economisch gezonde bedrijfvoering. IODS is een samenwerkingsverband tussen Rijk, provincie Zuid-Holland, lokale overheden en verschillende maatschappelijke organisaties.

Nieuws

 • Open archeologiedagen Blankenburgverbinding: bekijk middeleeuwse vondsten!

  Ter voorbereiding op de aanleg van de Blankenburgverbinding laat Rijkswaterstaat archeologisch onderzoek uitvoeren door LievenseCSO/Archeodienst op het toekomstig tracé van de nieuwe snelweg. Om bewoners van Vlaardingen en omgeving de kans te bieden...Lees meer >
  do 23 jun 2016
 • Kievit kiest eco-aquaduct A4 als nestplaats

  Nu de A4 volop in gebruik is en er alleen nog incidenteel aan de weg wordt gewerkt is er een, zeker voor weidevogelliefhebbers positieve verandering in het gedrag van een aantal kieviten waar te nemen. De laatste paar jaar waren er nauwelijks...Lees meer >
  do 23 jun 2016
 • Werkbezoek Symbiobrug over Karitaatmolensloot in Delft

  Er komt een fietsverbinding tussen het nieuwe Technopolis en Midden-Delfland, via het Art Centre Delft. Hiervoor is een brug nodig over de 35 meter brede Karitaatmolensloot aan de zuidrand van Delft. Voor het ontwerp van de brug heeft de TU-Delft op...Lees meer >
  do 9 jun 2016
 • IODS - Ecopassage Schie in het nieuws

  Publiciteit rondom Opening Uitkijkpunt Ecopassage Schie: Op 2 juni jl. werd Donald Broekhuizen, programma coördinator IODS, geinterviewd door Radio Schiedam. Het interview is uitgezonden op zondag 5 juni tussen 15 en 16 uur in "Mens &...Lees meer >
  ma 6 jun 2016

Agenda