Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam

De Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS) is een gebiedsgericht programma waarmee gelijk met de aanleg van de A4 Delft - Schiedam ook wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van Midden-Delfland en het stedelijk gebied tussen Schiedam en Vlaardingen. Naast extra natuur komen er tal van recreatieve voorzieningen, worden verspreid liggende kassen gesaneerd en krijgt de melkveehouderij impulsen voor een duurzame, economisch gezonde bedrijfvoering. IODS is een samenwerkingsverband tussen Rijk, provincie Zuid-Holland, lokale overheden en verschillende maatschappelijke organisaties.

Nieuws

 • Voetgangersbrug over de Zweth succesvol geplaatst

  Afgelopen dinsdag 5 juli is de voetgangersbrug over de Zweth in het kader van het project Ecopassage Schie succesvol met een kraan op zijn plaats gehesen. Dit leverde een aantal spectaculaire plaatjes op. Met het plaatsen van deze brug wordt een...Lees meer >
  do 7 jul 2016
 • Open dagen Archeologie Blankenburgverbinding uitgesteld

  Let op: de open dagen bij de archeologische opgravingen aan de Zuidbuurt, aanstaande vrijdag en zaterdag (1 en 2 juli) gaan niet door. Door de vele regenval van de afgelopen weken zijn de al gegraven putten deels ondergelopen. Het water zakt niet...Lees meer >
  do 30 jun 2016
 • Open archeologiedagen Blankenburgverbinding: bekijk middeleeuwse vondsten!

  Ter voorbereiding op de aanleg van de Blankenburgverbinding laat Rijkswaterstaat archeologisch onderzoek uitvoeren door LievenseCSO/Archeodienst op het toekomstig tracé van de nieuwe snelweg. Om bewoners van Vlaardingen en omgeving de kans te bieden...Lees meer >
  do 23 jun 2016
 • Kievit kiest eco-aquaduct A4 als nestplaats

  Nu de A4 volop in gebruik is en er alleen nog incidenteel aan de weg wordt gewerkt is er een, zeker voor weidevogelliefhebbers positieve verandering in het gedrag van een aantal kieviten waar te nemen. De laatste paar jaar waren er nauwelijks...Lees meer >
  do 23 jun 2016

Agenda